Incassokosten

Wat zijn incasso kosten?

Soms moet een schuldeiser extra kosten maken om een vordering te innen. Deze kosten mag hij (onder bepaalde voorwaarden) in rekening brengen bij de debiteur. We hebben het hierbij over de kosten die voorgaan aan een gerechtelijk incassotraject.

Hoogte incassokosten 2012

Sinds 1 juli 2012 geldt voor consumenten een wetswijziging waarbij de maximale hoogte van de incassokosten zijn vastgesteld. Er geldt een maximumpercentage voor incassokosten berekend over de hoofdsom (dus niet over de rente). Dit percentage loopt af naarmate de hoofdsom verder stijgt. Het minimum incassobedrag is € 40,-.

De volgende tabel geeft een heldere overzicht:

Hoofdsom Hoogte incassokosten
Over de eerste €2.500 15% (met een minimum van €40)
Over de volgende €2.500 10%
Over de volgende €5.000 5%
Over de volgende €190.000 1%
Over het meerdere 0,5% (met een maximum van €6.775)

Ter illustratie: Bij een vordering van €5.000 kan berekend worden: 15% van 2.500 = € 375 en 10% van 2.500 = 250. De maximale incassokosten bedragen dan 375 + 250 = €625.

Wanneer kunt u incassokosten berekenen?

Incassokosten mogen pas berekend worden nadat:

  • Uw debiteur te laat is met betalen;
  • Uw debiteur (consument) voor de openstaande rekening eerst een sommatie heeft ontvangen (14 dagen brief) waarin de kosten van het incassotraject zijn benoemd;
  • Uw debiteur (consument) niet binnen 14 dagen na de aanmaning heeft betaald;
  • Voor zakelijke klanten is deze 14 dagen brief niet verplicht, in huurzaken echter wel.