Werkwijze

Een succesvolle incassoprocedure bestaat uit verschillende stappen. In nauw overleg met u bepalen we welke stappen gezet worden. Alles is maatwerk en het complete traject wordt op uw wens afgestemd. Van de eerste aanmaning tot een eventuele gang naar de rechter.

Vooraf: herinnering, aanmaning en sommatie van uw debiteur

Heeft u uw debiteur al verschillende herinneringen of zelfs aanmaningen gestuurd? Dan wordt het tijd voor de volgende stap. U stuurt een brief waarin u uw debiteur de laatste kans geeft te betalen, anders geeft u de vordering uit handen. Zodra de aangegeven termijn verstreken is, neemt PLS Incasso de incassering van uw vordering over.

Stap 1:  Ons buitengerechtelijke (minnelijke) incassotraject

Wij nemen de incasso van uw vordering over en zullen op basis van onze No-Cure-No-Pay afspraken het geld voor u innen. Onze verdiensten zitten in een opslag op uw vordering die u debiteur betaald. Na een succesvolle afwikkeling van het dossier ontvangt u de hoofdsom plus (een deel van) de rente van ons. Ca 60% tot 70% van onze dossiers wordt op die wijze afgewikkeld. De overige dossiers zijn oninbaar (faillissement, geen verhaalsmogelijkheden of geld) of worden doorgezet in een rechtszaak.

Stap 2: oproep tot rechtszaak

Hebben onze activiteiten geen succes, dan bekijken we grondig of een juridische procedure noodzakelijk is. Vervolgens gaan we – met uw uitdrukkelijke toestemming – over tot dagvaarding. Hiervoor roepen wij uw debiteur op om te verschijnen voor de rechtbank.

Stap 3: executie

Wordt uw vordering toegewezen door de rechtbank, dan zorgen wij dat het vonnis ook daadwerkelijk wordt geëxecuteerd. Dus ook de gemaakte kosten zullen daarbij ten laste gelegd worden aan uw debiteur.

No Cure, No Pay

De kosten voor bovenstaande trajecten zijn normaal gesproken merendeels voor rekening van uw debiteur. Bij een onbetwiste vordering (dat is een vordering waarbij de afnemer zonder commentaar uw goederen of diensten heeft behouden.) verzorgen wij uw incassotraject – tot de gang naar de rechter – op basis van No-Cure-No-Pay. Met uitzondering van verschotten (de kosten van uittreksels van de Kamer van Koophandel en de Burgerlijke Stand), informatie- en bureaukosten. Bij een betwiste vordering kunnen wij als intermediair optreden. Dit gebeurt op basis van een reëel uurtarief.