Vordering

Volgens Van Dale is een vordering een ,,juridische eis’’ of ,,hetgeen geëist wordt’’. In de wereld van PLS Incasso doelen we met vorderingen op achterstallige betalingen of openstaande facturen. Vorderingen innen kan bewerkstelligd worden via meerdere manieren. Een schuldeiser kan bijvoorbeeld starten met een betalingsherinnering of aanmaning. Hierop volgende stappen zijn te vinden via incassotraject.

Verjaring

Wanneer de schuldeiser lange tijd geen actie onderneemt om de vordering te innen, zal na een bepaalde termijn de vordering verjaren. Verjaring heeft tot gevolg dat de schuldeiser de vordering niet meer kan afdwingen. Als uitgangspunt geldt een verjaringstermijn van twintig jaar.

Wilt u weten waar u recht op heeft? Neem contact met ons op en laat u bijvoorbeeld adviseren door onze incasso juristen.